Osobní informace

O mně

O mně

Jméno:

Alena Dernerová

Povolání:

Lékař neurolog

Bydliště:

Ústecký kraj

Po studiu na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy Praha se specializovala na dětskou neurologii. Momentálně pracuje jako privátní dětská neuroložka. Senátorka za volební obvod Most. Zastupitelka města Mostu a Ústeckého kraje za Severočechy. Členka správní rady Nadace Charty 77. Členka představenstva České lékařské komory. Držitelka ceny Františka Kriegla za statečnost Nadace Charty 77 i ceny za statečnost LOK a Svazu českých lékařů.

Vdaná za MUDr.Milouše Dernera, primáře RDG oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Syn Adam Michal Derner, student 3.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

podpis
Body volebního programu 2010 - 2016

Rekapitulace dne 19.7.2016

Volební program

Boj proti korupci a jejímu prorůstání do politiky. Transparentní zadávání veřejných zakázek, zveřejňování zakázek na internetu.

Zlepšení pracovních podmínek pro zdravotníky za účelem zamezení jejich odchodu do zahraničí nebo do třetí sféry. Tím i zlepšení péče o občany České republiky.

Odstranění zneužívání sociálních výhod. Zavedení systému veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané jako podmínku vyplácení dávek.

Zřizování více škol a tříd pro dyslektické děti a děti s poruchou koncentrace

Vytvoření podmínek pro vznik chráněných dílen pro zaměstnáni našich Hendikepovaných spoluobčanů.

Zjednodušování legislativního procesu, nevytváření nesmyslných a nadbytečných změn zákonů a tzv. „přílepků“ k zákonům.

Zrušení nemravné přestupkové imunity a doživotní imunity zákonodárců.

Rovnoprávný vztah politiků k občanům, odstranění všech forem arogance moci a přehlíživého postoje k občanům.

Dobré jména města Mostu a Mosteckého regionu.

Životopis

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Dětská neuroložka, od roku 2010 senátorka, nezávislá za Severočechy.cz.

Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství na UK v Praze. Po promoci jsem pracovala jako sekundářka dětského oddělení Nemocnice v Mostě a následně jako dětský neurolog. Od roku 2009 pracuji jako ambulantní specialistka v oboru dětské neurologie.

V roce 2010 jsem byla odměněna Cenou LOK - SČL za statečnost a Cenou Františka Kriegla za občanskou statečnost, kterou uděluje Nadace Charty 77 za kritiku neprůhledného hospodaření Krajské zdravotní, která je akciovou společností vlastněnou Ústeckým krajem.

Jsem místopředsedkyní senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a místopředsedkyní senátního klubu ANO a Severočech. Dále členkou Správní rady Nadace charty 77 a Konta bariéry. Od roku 2013 také členkou správní rady VZP.

Současná působnost

Lékařka

2009 - součastnost

Specialista dětské neurologie

Ambulantní specialistka v oboru dětské neurologie

Senátorka

2010 - součastnost

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Jsem místopředsedkyní senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Zastupitelka

2012 - součastnost

Zastupitelstvo Ústeckéhho kraje

V roce 2012 jsem byla jako kandidát zvolena do zastupitlstva Ústeckého kraje.

Vzdělání a ocenění

Univerzita Karlova

v Praze

Fakulta dětského lékařství

Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze a následně získala atestaci v oboru dětské neurologie.

Statečnost

2009

Lékařský odborový klub a Česká lékařská komora

Udělení ceny ČLK za: "... její statečný postoj při kritice předražených nákupů přístrojů a nevýhodných smluv v nemocnicích ústeckého kraje ..."

Mimořádné zásluhy

2010

Cena Františka Kriegla za občanskou statečnost.

Cena Františka Kriegla je udělována Nadací Charty 77 za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost, suverenitu a demokracii.

Články a publikace

Nejnovější na blogu

Blog
ilustracni foto
2016
Ohlédnutí za koncertem

Ohlédnutí za koncertem ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR 21. 7. 2016 pod záštitou senátorky MUDr. Aleny Dernerové

ilustracni foto
2016
Smlouvy operátorů

Dvakrát za poslední rok jsem se snažila zamezit jednostranným změnám smluv ze strany operátorů. Moje návrhy však nezískaly ...

ilustracni foto
2016
50 mil.Kč na implantáty

Poděkování od pana docenta Měštáka, za to, že se mi podařilo zajistit 50 mil. Kč na implantáty, pro ženy po operaci ...

ilustracni foto
2016
Tisková zpráva 14.09.2016

Senátorka Dernerová: Ministerstvo Životního prostředí nechce zveřejnit, kde budou spalovány Ostravské kaly.

ilustracni foto
2016
Podporovatelé 2016

Spolek Diahelp vznikl z iniciativy Pavly Urbanové v roce 2008. K založení ji donutila osobní zkušenost při překonávání různých...

ilustracni foto
2016
Zahájení školního roku

Velice významná návštěva zavítala 1. září do naší horské školy. Slavnostního zahájení nového školního roku

ilustracni foto
2012
Zdravotní ústav (rozhovor)

Paní senátorko, návrh jakého zákona jste měla jako zpravodajka – čili jeho posuzovatelka – nově na starosti?

ilustracni foto
2013
Senátor a region

Nejhorší je jak začít…Když člověk pochází z regionu, který mnozí vnímají jako region plný smogu, povrchových dolů, elektráren a...

ilustracni foto
2016
Průvodcovská činnost

Mimo zdravotnickou jsem se snažila o změnu zákona o průvodcovské činnosti, protože u nás na rozdíl od většiny zemí EU...

ilustracni foto
2016
Ostravské kaly (rozhovor)

Je to pro vás povzbudivá zpráva, když jste kvůli ostravským kalům již dvakrát vystoupila na zasedání Zastupitelstva města Mostu?

ilustracni foto
2016
Operátoři a senát

Možná se vám stalo v minulém roce, že jste podepsali roční nebo dvouletou smlouvu s velkým operátorem. Třeba na televizní balíček.

ilustracni foto
2016
Klausova Amnestie

Iniciovala jsem Ústavní stížnost na článek II Amnestie Václava Klause, což ve svém důsledku vedlo k prominutí těch nejhorších zločinů.

ilustracni foto
2016
Jaderné uložiště

Ze sedmi vytipovaných lokalit na území Česka je ta lubenecká označována těmi, kteří chtějí ukládat jaderný odpad, za zcela nejlepší.

ilustracni foto
2016
Chci zlepšit vztahy

Praha, Most – Dva roky se snažila získat body pro spotřebitele v duelu mobilní operátoři versus zákazníci. Bohužel se jí to nepodařilo....

ilustracni foto
2016
Členka správní Rady VZP

Jako členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny mám zatím tuto zkušenost – několikrát jsem se snažila otevřít velké téma...

Můžete mě kontaktovat!

  • otazky@adernerova.cz

  • www.odveztekaly.cz

  • www.adernerova.cz

  • www.alenadernerova.cz

Vaše podněty

Využijte tento formulář pro Vaše názory a podněty. Budu se snažit co nejdříve odpovědět.