Jako členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny mám zatím tuto zkušenost – několikrát jsem se snažila otevřít velké téma kočárků a vozíků, zejména jejich často neuvěřitelně vysoké ceny. A moc podpory jsem nezískala. Problém je totiž v tom, že se o nejlepší cenu těchto pomůcek nesoutěží, pojišťovny prostě akceptuje návrh dodavatele. Každý si dovede představit, o kolik peněz tak sociální systém přichází. U léků se to jakžtakž podařilo, ale u pomůcek soutěž chybí a já myslím, že to náhoda nebude. Takže se mi zdá,že zájem a potřeba pacienta nejsou to hlavní.

Mým velkým tématem jsou kochleární implantáty. Dnes umíme zachránit mnoho předčasně narozených dětí. Mají nejen nízkou porodní váhu, ale často také mj. nedostatečně vyvinuté sluchové ústrojí. Nyní se jedná o zkrácení doby do výměny kochleárního implantátu z 10 na 5-6 let.

Senzory pro dětské diabetiky. Bohužel stale přibývá diabetiků I. typu, zejména dětských pacientů. Velmi těžko se dá uhlídat to, aby hladina cukru v krkvi příliš nekolísla. (Velké výkyvy působí postižení cév, oka, ledvin a může dojít i k poruchám vědomí). Těmto komplikacím se dá předejít tím, že budeme mít možnost kontinuálně měřit hladinu kravního cukru. Což umožňuje právě tento senzor. Mamimky mohou rychle zareagovat na jakýkoli výkyv glykémie. Sníží se počet hospitalizací. V konečné fázi systém ušetří. Na myšlenku úhrady senzorů mě přivedly maminky z Diahelpu, paní Mráčková a paní Urbanová. Já jsem pak komunikovala s ředitelem VZP Ing. Kabátkem, a dobrá věc se podařila, místo nulové úhrady v současné době VZP hradí 24 kusů senzorů pro dětské diabetiky. Ambicí je, aby se hradily sensory i pro dospělé dibetiky a to cestou 75% úhrada pojišťovnou a 25% pacient.

Byla jsem oslovena panem doc. MUDr. Měšťákem ohledně problému, který se týkal žen po ablaci prsu pro rakovinu. Tyto ženy čekají na implantát 2-3 roky, což je pro ně výrazně traumatizující. Pan docent Měšťák se snažil o vyřešení této situace navýšením úhrad pojišťovnami již od roku 1995. Mně se podařilo díky výrazné pomoci a vstřícnosti pana ředitele VZP Kabátka získat pro 3 centra, která provádějí tento typ operací navýšení o 50 mil Kč. Tím se výrazně zkrátí čekání na implantáty a umožní to rychlejší návrat žen do společnosti.

Mnoho lidí potřebuje inkontinenční pomůcky, jako jsou pleny podložky, nebo cévky. V České republice se vydá za tyto pomůcky vice než 2 mld Kč ročně. Úhrady jsou příliš vysoké při porovnání s okolními zeměmi, například Slovenskem. Předložila jsem na VZP návrh možné kategorizace. Momentálně se tím zabývá vedení pojišťovny a z prvé reakce mohu říci, že by mohl být vývoj příznivý ve smyslu snížení cen a tím pádem získání většího množství inkontinenčních pomůcek pro pacienty, kteří by tak hradili mnohem méně ze svých kapes.

MUDr. Alena Dernerová

Alena Dernerová

Dětský neurolog specialista, místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Místopředsedkyně senátního klubu ANO a Severočech. Dále členkou Správní rady Nadace charty 77 a Konta bariéry.

Od roku 2013 také členkou správní rady VZP.

Další články

Členka správní Rady VZP 10.07.2016 Jako členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny mám zatím tuto zkušenost –...
Chci zlepšit vztahy 09.07.2016 Praha, Most – Dva roky se snažila získat body pro spotřebitele v duelu mobilní operátoři...
Jaderné uložiště 13.06.2016 Ze sedmi vytipovaných lokalit na území Česka je ta lubenecká označována těmi, kteří...

Můžete mě kontaktovat!

  • otazky@adernerova.cz

  • www.odveztekaly.cz

  • www.adernerova.cz

  • www.dernerovapolitik.cz

Vaše podněty

Využijte tento formulář pro Vaše názory a podněty. Budu se snažit co nejdříve odpovědět.