Ze sedmi vytipovaných lokalit na území Česka je ta lubenecká označována těmi, kteří chtějí ukládat jaderný odpad, za zcela nejlepší. Místní pan starosta s kolegy zastupiteli na záměr zřízení úložiště na katastru obce kupodivu souhlasně přikývli. Zkušební vrty – sondy – mají stát 250 milionů korun. Lubenecký masiv je velký, proto – posuzováno selským rozumem – by nemuselo jít jen o úložiště našeho jaderného odpadu. A proč také našeho? Vždyť Temelín i Dukovany mají úložiště ve svých areálech. Nejde náhodou o budoucí úložiště pro celou Evropu? Má se snad naše republika stát popelnicí kontinentu? Protože jsem záměrem zřídit v Lubenci úložiště jaderného odpadu velice znepokojena, zeptala jsem se v Senátu na věc přítomného ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. A jeho odpověď? „O ničem nevím!“ Chtěl proto po mně poslat materiály. Poslala jsem mu je a nyní čekám na odpověď. Výrazná aktivita vychází z ministerstva průmyslu, z jeho sekce Súrao… Znepokojivé jsou i další skutečnosti. Nebyla provedena EIA – tedy studie vlivu na životní prostředí. Úložiště má být umístěno pouhých 500 metrů od posledních domů obce. V lokalitě bude hluk od projíždějících náklaďáků a provozované techniky. Takový vývoj by ovšem znamenal mimo jiné i konec Lubenecka jako rekreační oblasti. Jsem proto velmi zvědava, jak dopadne obecní referendum. Občané se v něm vyjádří k tomu, zda úložiště chtějí. Nebudou-li chtít, souhlasné usnesení zastupitelstva bude revokováno. A to bude dobře. Nynější souhlas je patrně ovlivněn tím, že část zastupitelů podlehla mylnému dojmu, že úložiště zajistí pro obec velký příjem. Tři miliony korun ročně je velmi směšná částka s ohledem k tomu, co tam má být posléze postaveno. Navíc se dá předpokládat, že Lubenec a jeho okolí se vylidní. Na jedné straně Ústeckého kraje máme kaly, elektrárny a doly, na straně druhé budeme mít jaderný odpad?

MUDr. Alena Dernerová

Alena Dernerová

Dětský neurolog specialista, místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Místopředsedkyně senátního klubu ANO a Severočech. Dále členkou Správní rady Nadace charty 77 a Konta bariéry.

Od roku 2013 také členkou správní rady VZP.

Další články

Členka správní Rady VZP 10.07.2016 Jako členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny mám zatím tuto zkušenost –...
Chci zlepšit vztahy 09.07.2016 Praha, Most – Dva roky se snažila získat body pro spotřebitele v duelu mobilní operátoři...
Jaderné uložiště 13.06.2016 Ze sedmi vytipovaných lokalit na území Česka je ta lubenecká označována těmi, kteří...

Můžete mě kontaktovat!

  • otazky@adernerova.cz

  • www.odveztekaly.cz

  • www.adernerova.cz

  • www.dernerovapolitik.cz

Vaše podněty

Využijte tento formulář pro Vaše názory a podněty. Budu se snažit co nejdříve odpovědět.