Možná se vám stalo v minulém roce, že jste podepsali roční nebo dvouletou smlouvu s velkým operátorem. Třeba na televizní balíček. A operátor ji za dva měsíce najednou změnil, některé programy ubral, některé přidal a zvýšil cenu na dvojnásobek. Nebo máte uzavřenou smlouvu na volání z pevné linky a najednou zjišťujete, že poskytovatel služby najednou nabídl úplně nové a jiné podmínky. Sice máte tentokrát “neomezené” volání, ale musíte platit mnohem víc než dosud. Samozřejmě podle zákona může zákazník od smlouvy odstoupit, pokud s podmínkami nesouhlasí. To, co nemůže, je ale pokračovat ve své původní nabídce. Jednostranné změny smluv jsou v Česku bohužel poměrně běžné, ačkoli operátoři by měli být schopni – pokud vážou zákazníky na rok nebo dva – také vázat sami sebe a víceméně garantovat, že smlouvu dodrží v původně dohodnutém znění. Ani dva roky nejsou tak dlouhá doba, aby si velký operátor nemohl udělat rozvahu, zda podmínky zvládne dodržet nebo ne. Chci tak, aby v zákoně byla možnost pro regulátora, tedy Český telekomunikační úřad, kontrolovat, zda možnost jednostranné změny mají operátoři ve smlouvě napsanou správně a zda je spotřebitel dostatečně chráněn. Kromě toho ještě chci, aby operátoři nesměli vázat spotřebitele sáhodlouhou výpovědní lhůtou (až dva měsíce!) v momentě, kdy chce zákazník přenést číslo ke konkurenci. Všechno jsou to opatření, která podporují konkurenční prostředí a lepší služby. Což je zájem nás všech. Když jsem navrhovala tři drobné změny zákona o elektronických komunikacích ve prospěch postavení spotřebitele, vskutku jsem netušila, jak neuvěřitelně velké opozici budu v senátu čelit. Jak bláhová jsem byla ve své představě, že tento nikoli politický, ale věcný návrh hladce Senátem projde, zvláště když mu podporu vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek! Už před prvním projednáním koloval v kuloárech nepodepsaný (jak jinak) papír, kde jsem byla mimo jiné obviňována, že likviduji sociálně slabé, protože jim operátoři nebudou schopni poskytovat dotované telefony (které tedy neposkytují už tři roky). Podobným lžím senátoři bohužel naslouchají, ačkoli zástupci ČTÚ i největší spotřebitelské organizace dTest je i během projednávání ve výborech jasně vyvrátili. Korunu tomu nasadili zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, kteří evidentně za zády svého vlastního ministra vyprávěli senátorům, jak můj návrh způsobí další administrativní zátěž (což není pravda) a jak zruší smlouvy na dobu určitou (což také není pravda). Snad nikdy jsem ve své kariéře ještě nezažila, že by úředníci tak naprosto bezskrupulózně podminovávali svého ministra a stáli v tak hlubokém předklonu před zájmy operátorů. Je vcelku překvapující, že jsou stále ještě zaměstnanci ministerstva. Ráda bych připomněla některým kolegům z řad sociální demokracie, (kteří sdílejí obdobný názor jako někteří kolegové z ODS) a vystupovali proti přijetí zákona, jejich vlastní dlouhodobý program, kde se píše následující: „Ochranu zájmů spotřebitelů považujeme za svůj důležitý úkol. Nelze se smiřovat s tím, aby spotřebitelé byli se svými oprávněnými požadavky nejednou zcela bezbranní proti byrokratické mašinérii privátních monopolů, byli vystavováni (...) manipulaci s cenami zejména síťových služeb a dalším negativním jevům.“ Nu, s tím se dá jenom těžko nesouhlasit. Proč někteří představitelé strany, která má toto ve svém programu, nyní své voliče hází přes palubu právě ve prospěch operátorského oligopolu už nechám na jejich svědomí. Naopak bych chtěla poděkovat těm kolegům z řad sociální demokracie a KDU-ČSL, kteří se nebáli a podporovali návrh můj a dalších kolegů. Velké poděkování patří senátorce paní Elišce Wagnerové. Ale voliči by měli vědět, kdo kde stojí a hlasování pozorně sledovat. Kdo podporuje, aby se jejich postavení zlepšilo,bude hlasovat pro můj návrh. Komu je milejší poslouchat lži lobbistů než chránit spotřebitele, bude hlasovat proti nebo se hlasování zdrží.

MUDr. Alena Dernerová

Alena Dernerová

Dětský neurolog specialista, místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Místopředsedkyně senátního klubu ANO a Severočech. Dále členkou Správní rady Nadace charty 77 a Konta bariéry.

Od roku 2013 také členkou správní rady VZP.

Další články

Členka správní Rady VZP 10.07.2016 Jako členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny mám zatím tuto zkušenost –...
Chci zlepšit vztahy 09.07.2016 Praha, Most – Dva roky se snažila získat body pro spotřebitele v duelu mobilní operátoři...
Jaderné uložiště 13.06.2016 Ze sedmi vytipovaných lokalit na území Česka je ta lubenecká označována těmi, kteří...

Můžete mě kontaktovat!

  • otazky@adernerova.cz

  • www.odveztekaly.cz

  • www.adernerova.cz

  • www.dernerovapolitik.cz

Vaše podněty

Využijte tento formulář pro Vaše názory a podněty. Budu se snažit co nejdříve odpovědět.