Další lidmi sledovanou záležitostí je dění kolem ostravských kalů. Jak hodnotíte skutečnost, že Geosan Group, který upravené kaly do podoby paliva Geobal 4 dovezl na Mostecko, dostal od České inspekce životního prostředí pokutu šesti milionů korun? Podle sdělovacích prostředků byla sankce stanovena za vyšší produkci Geobalu 4, než jaká byla stanovena Krajským úřadem v Ostravě, za překračování hygienických podmínek – vyšší míru hluku a zápachu, za nedodržování stanovené doby pracovní činnosti. Je to pro vás povzbudivá zpráva, když jste kvůli ostravským kalům již dvakrát vystoupila na zasedání Zastupitelstva města Mostu?

Záležitost kolem kalů je skutečně alarmující. Co mi na ní nejvíce vadí je to, že dovoz upravených kalů na Mostecko dovolil odbor životního prostředí ústeckého krajského úřadu. To je pro mě absolutně nepochopitelné. Považuji to za hrubou chybu. Rada kraje se nemůže schovávat a tvrdit, že došlo k nepodstatné změně v rámci integrovaného povolení v činnostech skládky Celio a čížkovické cementárny a že to udělali pracovníci odboru životního prostředí. Úředník je přece vykonavatelem rozhodnutí – to musel někdo odsouhlasit a přijmout. Není tím „někdo“ rada kraje? Soudný čtenář si udělá obrázek sám. A už vůbec nepochopím, jak je možné, že čížkovické cementárně byly mnohonásobně zvýšeny imisní limity. Již nyní máme v Zahradě Čech tyto limity daleko vyšší než některé jiné lokality v České republice, včetně lokalit průmyslových.

Budete ohledně ostravských kalů něco podnikat?

Jsem v kontaktu s lovosickými aktivisty bojujícími proti spalování Geobalu 4 v Čížkovicích. Jsem připravena s nimi spolupracovat na přípravě razantnějších akcí. Je dobře, že tito aktivisté uspěli na ministerstvu životního prostředí se svojí stížností. Následně ministerstvo nařídilo odboru životního prostředí ústeckého krajského úřadu vyjádřit se ke změně integrovaného povolení. Nepochybuji o tom, že takový postup je nutný. Je třeba být tvrdý vůči těm, kteří nezodpovědně rozhodují. Je sice hezké, že byl Geosan Group potrestán, ale kalů bylo v Ostravě objeveno ještě více – a co bude s těmi? To se opět budou vozit na Celio? To máme být Geobalem 4 zahlceni? Musíme se do toho pořádně opřít, aby si ti, kteří rozhodují za našimi zády, nemysleli, že mají nad námi božskou moc!

MUDr. Alena Dernerová

Alena Dernerová

Dětský neurolog specialista, místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Místopředsedkyně senátního klubu ANO a Severočech. Dále členkou Správní rady Nadace charty 77 a Konta bariéry.

Od roku 2013 také členkou správní rady VZP.

Další články

Členka správní Rady VZP 10.07.2016 Jako členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny mám zatím tuto zkušenost –...
Chci zlepšit vztahy 09.07.2016 Praha, Most – Dva roky se snažila získat body pro spotřebitele v duelu mobilní operátoři...
Jaderné uložiště 13.06.2016 Ze sedmi vytipovaných lokalit na území Česka je ta lubenecká označována těmi, kteří...

Můžete mě kontaktovat!

  • otazky@adernerova.cz

  • www.odveztekaly.cz

  • www.adernerova.cz

  • www.dernerovapolitik.cz

Vaše podněty

Využijte tento formulář pro Vaše názory a podněty. Budu se snažit co nejdříve odpovědět.