Nejhorší je jak začít…Když člověk pochází z regionu, který mnozí vnímají jako region plný smogu, povrchových dolů, elektráren a sociálních potíží. Navíc se začaly v loňském roce na Mostecko dovážet kaly z ostravských lagun. Místo jsem navštívila, vlastnoručně nabrala něco, co připomínalo rašelinu a zapáchalo to po oleji a pak jsme s kolegy odeslali tuto hmotu k rozborům. Toxické látky byly nalezeny, ale v ČR neexistuje norma stanovující hranici toxicity. Následně jsem byla oslovena litoměřickými aktivisty a společně s nimi jsem byla na protestní akci u cementárny v Čížkovicích, kde se kaly spalovaly. V současné době se již naštěstí nedovážejí. Přesto je Mostecko a některé další oblasti Ústeckého regionu krásné a je určitě kam pozvat. Pravidelně v červnu se pod mou záštitou pořádá dětský den na zámku v Korozlukách.
Dětský den organizují manželé Peroutovi, kteří na zámečku žijí. Jsou to mladí, úžasní lidé, kteří s entusiasmem každoročně připravují řadu překvapení pro návštěvníky. V rámci dětského dne vystupují herci mosteckého divadla, loutkaři, hudebníci a další umělci. Pro děti jsou tu atrakce a řada soutěží, které připravují učitelé z lidové školy umění v Mostě.
Zúčastnila jsem se charitativní akce komunitního centra Duhovka se sídlem v Obrnicích a zprostředkovala jsem kontakt s hejtmanem Ústeckého kraje. Výrazná osobnost je farář pan Petr Svašek, který se s dalšími obětavci stará zejména o děti z romské komunity. Dále navštívím v Chanově nové multifunkční centrum pro vzdělávání dětí z rodin sociálně znevýhodněných. Každoročně jsem na Libyňských dnech v Libyni u Lubence, kde se opět jedná o charitativní akci, jejíž výtěžek slouží k rekonstrukci kostelíku sv. Jiljí ze 14. Století. Úžasné na tom všem je, že kostelík z ruin dávají dohromady svépomocně nadšenci zejména rodina Kantova z Lubence, která zde plánuje asi prvé muzeum vitráží v České republice. Velmi ráda se take účastním vernisáží mosteckého patriota fotografa Jana Hodače , který vidí ekologicky postiženou a zkoušenou mosteckou krajinu svým jedinečným uměleckým okem.

Dále již mnoho let jsem v blízkém kontaktu se softballovým klubem, pravidelně přebírám záštitu nad českými i evropskými soutěžemi, které probíhají v Mostě pod organizací MUDr.Pavla Kasala.

MUDr. Alena Dernerová

Alena Dernerová

Dětský neurolog specialista, místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Místopředsedkyně senátního klubu ANO a Severočech. Dále členkou Správní rady Nadace charty 77 a Konta bariéry.

Od roku 2013 také členkou správní rady VZP.

Další články

Členka správní Rady VZP 10.07.2016 Jako členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny mám zatím tuto zkušenost –...
Chci zlepšit vztahy 09.07.2016 Praha, Most – Dva roky se snažila získat body pro spotřebitele v duelu mobilní operátoři...
Jaderné uložiště 13.06.2016 Ze sedmi vytipovaných lokalit na území Česka je ta lubenecká označována těmi, kteří...

Můžete mě kontaktovat!

  • otazky@adernerova.cz

  • www.odveztekaly.cz

  • www.adernerova.cz

  • www.dernerovapolitik.cz

Vaše podněty

Využijte tento formulář pro Vaše názory a podněty. Budu se snažit co nejdříve odpovědět.